1.วานรสัญจร ครั้งที่1 ณ อ.โกสุมพิสัย 17-18/01/2552
2.
วานรสัญจร ครั้งที่2 ณ อ.โกสุมพิสัย 9-10/01/2553
3.
เดชอุดม ครั้งที่2 ณ อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 2551
4.
เดชอุดม ครั้งที่3 ณ อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 2552
5.
ฆ้องชัย ครั้งที่2 ณ อ.ฆ้องชัย 11-12/10/2551
6.
ฆ้องชัย ครั้งที่3 ณ อ.ฆ้องชัย 13-14/02/2553
7.JAPAN
ครั้งที่5 ณ จ เพชรบูรณ์ 2552
8.
วัดเจียงอี ครั้งที่1 ณ ศรีษะเกษ 25-26/04/2552
9.
สองล้อเมืองพรม ครั้งที่1 ณ อ.จตุฯ .ร้อยเอ็ด 2552
10.
พยัคภูมิพิสัย ครั้งที่1 ณ อ พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 2552
11.
เด็กโบลาน ครั้งที่ 1 ณ จ.ขอนแก่น 2552
12.
นคนลำดวน ครั้งที่ 2 ณ ศรีษะเกษ 2552
13.
สองล้อเพื่อนสนิท ครั้งที่1 ณ อ.บ้านฝาง จ.