1.วานรสัญจร ครั้งที่1 ณ อ.โกสุมพิสัย 17-18/01/2552
2.
วานรสัญจร ครั้งที่2 ณ อ.โกสุมพิสัย 9-10/01/2553
3.
เดชอุดม ครั้งที่2 ณ อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 2551
4.
เดชอุดม ครั้งที่3 ณ อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 2552
5.
ฆ้องชัย ครั้งที่2 ณ อ.ฆ้องชัย 11-12/10/2551
6.
ฆ้องชัย ครั้งที่3 ณ อ.ฆ้องชัย 13-14/02/2553
7.JAPAN
ครั้งที่5 ณ จ เพชรบูรณ์ 2552
8.
วัดเจียงอี ครั้งที่1 ณ ศรีษะเกษ 25-26/04/2552
9.
สองล้อเมืองพรม ครั้งที่1 ณ อ.จตุฯ .ร้อยเอ็ด 2552
10.
พยัคภูมิพิสัย ครั้งที่1 ณ อ พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 2552
11.
เด็กโบลาน ครั้งที่ 1 ณ จ.ขอนแก่น 2552
12.
นคนลำดวน ครั้งที่ 2 ณ ศรีษะเกษ 2552
13.
สองล้อเพื่อนสนิท ครั้งที่1 ณ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น28-29/02/2552
14.
บ้านด่านคำ ครั้งที่2 ณ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 2551
15.
รถเก่าประโคนชัย ครั้งที่ 1 ณ อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 2552
16.
เมืองไผ่2ล้อ ครั้งที่ 1 ณ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 2551
18.
ท่าแร่ ครั้งที่ 1 ณ จ.สกลนคร 2551
19.
หนองหมาจอก ครั้งที่1 ณ อ.ยางตลาด 6-7/02/2553
20.K.M.
ครั้งที่ 4 ณ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 14-15/11/2552
21.
ปีนคู่ ครั้งที่ 1 ณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2552
22.
บรบือ ครั้งที่1 ณ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 3-4 10/2552
23.
คืนน้ำใสให้เมืองน้ำดำ ครั้งที่1 ณ อ.สหัสขัน 2552
24.
คืนน้ำใสให้เมืองน้ำดำ ครั้งที่2 ณ อ.สหัสขัน 23-24/01/2553
25.
สองล้อยมฑูต ครั้งที่1 ณ จ.มหาสารคาม 2552
26.BIKE WEEK
ครั้งที่1 ณ อ.เมือง จ.101  4 /4/2552
27.
กัญชาคลับ ครั้งที่1 ณ จ.มกดาหาร 2552
28.
สตึก ครั้งที่1 ณ อ.สตึก จ.มุกดาหาร 2552
29.
สองล้อโพนทอง ครั้งที่1 ณ อ.โพนทอง 101
30.
ข้าวจี่ ครั้งที่1 ณ อ.เชียงขวัญ จ.101 2552
31.KT
สี่คิ้ว ครั้งที่1. ณ อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 2552
32.
งานบัวขาว ครั้งที่ 1 .กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ก.. 2553
33.
สองล้อพลานชัย ครั้งที่1 .โพธิ์ชัย จ.ร้อนเอ็ด 13-14/3/2553
34.JAPAN
ครั้งที่.สี่คิ้ว จ.